Menu Động Muối Nhà Bang Tang subteam

[Vietsub] BTS BON VOYAGE MÙA 4 (25 video - 0 phim)

Cập nhật mới nhất 12/01/2020 18:03

[Vietsub hậu trường] BTS Bon Voyage mùa 4 - Tập 2

----------------------------------------- Các bạn vui lòng bật sub lên để xem, nếu không hiện file sub các bạn hãy đổi sever. Nếu muốn xem toàn màn hình vui lòng không phóng mà hãy sử dụng chức năng xoay màn hình Nếu có sự cố gì liên hệ fanpage hoặc kênh youtube của Động để chúng mình fix lỗi. Cám ơn các bạn. ----------------------------------------- <3 Xem Season's Greeting, DVD, CH+ và V+ ở đây https://www.facebook.com/pg/dongmuoinhabangtanbangtansubteam/photos/?tab=album&album_id=538248989996647

[Vietsub] BTS Bon Voyage mùa 4 - Tập 2/2

----------------------------------------- Các bạn vui lòng bật sub lên để xem, nếu không hiện file sub các bạn hãy đổi sever. Nếu muốn xem toàn màn hình vui lòng không phóng mà hãy sử dụng chức năng xoay màn hình Nếu có sự cố gì liên hệ fanpage hoặc kênh youtube của Động để chúng mình fix lỗi. Cám ơn các bạn. ----------------------------------------- <3 Xem Season's Greeting, DVD, CH+ và V+ ở đây https://www.facebook.com/pg/dongmuoinhabangtanbangtansubteam/photos/?tab=album&album_id=538248989996647

[Vietsub] BTS Bon Voyage mùa 4 - Tập 2/1

----------------------------------------- Các bạn vui lòng bật sub lên để xem, nếu không hiện file sub các bạn hãy đổi sever. Nếu muốn xem toàn màn hình vui lòng không phóng mà hãy sử dụng chức năng xoay màn hình Nếu có sự cố gì liên hệ fanpage hoặc kênh youtube của Động để chúng mình fix lỗi. Cám ơn các bạn. ----------------------------------------- <3 Xem Season's Greeting, DVD, CH+ và V+ ở đây https://www.facebook.com/pg/dongmuoinhabangtanbangtansubteam/photos/?tab=album&album_id=538248989996647

[Vietsub hậu trường] BTS Bon Voyage mùa 4 - Tập 7

----------------------------------------- Các bạn vui lòng bật sub lên để xem, nếu không hiện file sub các bạn hãy đổi sever. Nếu muốn xem toàn màn hình vui lòng không phóng mà hãy sử dụng chức năng xoay màn hình Nếu có sự cố gì liên hệ fanpage hoặc kênh youtube của Động để chúng mình fix lỗi. Cám ơn các bạn. ----------------------------------------- <3 Xem Season's Greeting, DVD, CH+ và V+ ở đây https://www.facebook.com/pg/dongmuoinhabangtanbangtansubteam/photos/?tab=album&album_id=538248989996647

[Vietsub] BTS Bon Voyage mùa 4 - Tập 3/1

----------------------------------------- Các bạn vui lòng bật sub lên để xem, nếu không hiện file sub các bạn hãy đổi sever. Nếu muốn xem toàn màn hình vui lòng không phóng mà hãy sử dụng chức năng xoay màn hình Nếu có sự cố gì liên hệ fanpage hoặc kênh youtube của Động để chúng mình fix lỗi. Cám ơn các bạn. ----------------------------------------- <3 Xem Season's Greeting, DVD, CH+ và V+ ở đây https://www.facebook.com/pg/dongmuoinhabangtanbangtansubteam/photos/?tab=album&album_id=538248989996647

[Vietsub] BTS Bon Voyage mùa 4 - Tập 3/2

----------------------------------------- Các bạn vui lòng bật sub lên để xem, nếu không hiện file sub các bạn hãy đổi sever. Nếu muốn xem toàn màn hình vui lòng không phóng mà hãy sử dụng chức năng xoay màn hình Nếu có sự cố gì liên hệ fanpage hoặc kênh youtube của Động để chúng mình fix lỗi. Cám ơn các bạn. ----------------------------------------- <3 Xem Season's Greeting, DVD, CH+ và V+ ở đây https://www.facebook.com/pg/dongmuoinhabangtanbangtansubteam/photos/?tab=album&album_id=538248989996647

[Vietsub] BTS Bon Voyage mùa 4 - Tập 4/1

----------------------------------------- Các bạn vui lòng bật sub lên để xem, nếu không hiện file sub các bạn hãy đổi sever. Nếu muốn xem toàn màn hình vui lòng không phóng mà hãy sử dụng chức năng xoay màn hình Nếu có sự cố gì liên hệ fanpage hoặc kênh youtube của Động để chúng mình fix lỗi. Cám ơn các bạn. ----------------------------------------- <3 Xem Season's Greeting, DVD, CH+ và V+ ở đây https://www.facebook.com/pg/dongmuoinhabangtanbangtansubteam/photos/?tab=album&album_id=538248989996647

[Vietsub] BTS Bon Voyage mùa 4 - Tập 5/1

Bật CC lên nha các bạn, bạn nào muốn xem full màn hình thì đừng phóng mà hãy để chế độ xoay màn hình nó sẽ không bị mất sub nha, có sự cố gì vui lòng inbox cho page. Cám ơn các bạn

[Vietsub] BTS Bon Voyage mùa 4 - Tập 7/2

----------------------------------------- Các bạn vui lòng bật sub lên để xem, nếu không hiện file sub các bạn hãy đổi sever. Nếu muốn xem toàn màn hình vui lòng không phóng mà hãy sử dụng chức năng xoay màn hình Nếu có sự cố gì liên hệ fanpage hoặc kênh youtube của Động để chúng mình fix lỗi. Cám ơn các bạn. ----------------------------------------- <3 Xem Season's Greeting, DVD, CH+ và V+ ở đây https://www.facebook.com/pg/dongmuoinhabangtanbangtansubteam/photos/?tab=album&album_id=538248989996647

[Vietsub] BTS Bon Voyage mùa 4 - Tập 7/1

----------------------------------------- Các bạn vui lòng bật sub lên để xem, nếu không hiện file sub các bạn hãy đổi sever. Nếu muốn xem toàn màn hình vui lòng không phóng mà hãy sử dụng chức năng xoay màn hình Nếu có sự cố gì liên hệ fanpage hoặc kênh youtube của Động để chúng mình fix lỗi. Cám ơn các bạn. ----------------------------------------- <3 Xem Season's Greeting, DVD, CH+ và V+ ở đây https://www.facebook.com/pg/dongmuoinhabangtanbangtansubteam/photos/?tab=album&album_id=538248989996647

[Vietsub] BTS Bon Voyage mùa 4 - Tập 6/1

Các bạn vui lòng bật sub lên để xem, nếu muốn xem toàn màn hình vui lòng không phóng mà hãy sử dụng chức năng xoay màn hình Nếu có sự cố gì vui lòng liên hệ fanpage hoặc kênh youtube của Động để chúng mình fix lỗi. Cám ơn các bạn.

[Vietsub] BTS Bon Voyage mùa 4 - Tập 6/2

Các bạn vui lòng bật sub lên để xem, nếu muốn xem toàn màn hình vui lòng không phóng mà hãy sử dụng chức năng xoay màn hình Nếu có sự cố gì vui lòng liên hệ fanpage hoặc kênh youtube của Động để chúng mình fix lỗi. Cám ơn các bạn.

[Vietsub hậu trường] BTS Bon Voyage mùa 4 - Tập 6

Các bạn vui lòng bật sub lên để xem, nếu không hiện file sub các bạn hãy đổi sever. Nếu muốn xem toàn màn hình vui lòng không phóng mà hãy sử dụng chức năng xoay màn hình và tắt chế độ phóng to Nếu có sự cố gì liên hệ fanpage hoặc kênh youtube của Động để chúng mình fix lỗi. Cám ơn các bạn.

[Vietsub] BTS Bon Voyage mùa 4 - Tập 5/2

Bật CC lên nha các bạn, bạn nào muốn xem full màn hình thì đừng phóng mà hãy để chế độ xoay màn hình nó sẽ không bị mất sub nha, có sự cố gì vui lòng inbox cho page. Cám ơn các bạn

[Vietsub hậu trường] BTS Bon Voyage mùa 4 - Tập 4

----------------------------------------- Các bạn vui lòng bật sub lên để xem, nếu không hiện file sub các bạn hãy đổi sever. Nếu muốn xem toàn màn hình vui lòng không phóng mà hãy sử dụng chức năng xoay màn hình Nếu có sự cố gì liên hệ fanpage hoặc kênh youtube của Động để chúng mình fix lỗi. Cám ơn các bạn. ----------------------------------------- <3 Xem Season's Greeting, DVD, CH+ và V+ ở đây https://www.facebook.com/pg/dongmuoinhabangtanbangtansubteam/photos/?tab=album&album_id=538248989996647

[Vietsub] BTS Bon Voyage mùa 4 - Tập 4/2

----------------------------------------- Các bạn vui lòng bật sub lên để xem, nếu không hiện file sub các bạn hãy đổi sever. Nếu muốn xem toàn màn hình vui lòng không phóng mà hãy sử dụng chức năng xoay màn hình Nếu có sự cố gì liên hệ fanpage hoặc kênh youtube của Động để chúng mình fix lỗi. Cám ơn các bạn. ----------------------------------------- <3 Xem Season's Greeting, DVD, CH+ và V+ ở đây https://www.facebook.com/pg/dongmuoinhabangtanbangtansubteam/photos/?tab=album&album_id=538248989996647

[Vietsub] BTS Bon Voyage mùa 4 - Tập 8/2

Các bạn vui lòng bật sub lên để xem, nếu không hiện file sub các bạn hãy đổi sever. Nếu muốn xem toàn màn hình vui lòng không phóng mà hãy sử dụng chức năng xoay màn hình Nếu có sự cố gì liên hệ fanpage hoặc kênh youtube của Động để chúng mình fix lỗi. Cám ơn các bạn. ----------------------------------------- <3 Xem Season's Greeting, DVD, CH+ và V+ ở đây https://www.facebook.com/pg/dongmuoinhabangtanbangtansubteam/photos/?tab=album&album_id=538248989996647

[Vietsub] BTS Bon Voyage mùa 4 - Tập 8/1

----------------------------------------- Các bạn vui lòng bật sub lên để xem, nếu không hiện file sub các bạn hãy đổi sever. Nếu muốn xem toàn màn hình vui lòng không phóng mà hãy sử dụng chức năng xoay màn hình Nếu có sự cố gì liên hệ fanpage hoặc kênh youtube của Động để chúng mình fix lỗi. Cám ơn các bạn.

[Vietsub hậu trường] BTS Bon Voyage mùa 4 - Tập 8

----------------------------------------- Các bạn vui lòng bật sub lên để xem, nếu không hiện file sub các bạn hãy đổi sever. Nếu muốn xem toàn màn hình vui lòng không phóng mà hãy sử dụng chức năng xoay màn hình Nếu có sự cố gì liên hệ fanpage hoặc kênh youtube của Động để chúng mình fix lỗi. Cám ơn các bạn. ----------------------------------------- <3 Xem Season's Greeting, DVD, CH+ và V+ ở đây https://www.facebook.com/pg/dongmuoinhabangtanbangtansubteam/photos/?tab=album&album_id=538248989996647

[Vietsub hậu trường] BTS Bon Voyage mùa 4 - Tập 5

Bật CC lên nha các bạn, nếu không thấy file sub thì click đổi sever nha. Bạn nào muốn xem full màn hình thì đừng phóng mà hãy để chế độ xoay màn hình nó sẽ không bị mất sub, có sự cố gì vui lòng inbox cho page. Cám ơn các bạn

[Vietsub] BTS Bon Voyage mùa 4 - Tập 0

Thỉnh không reup ở bất cứ đâu, chúng tôi sẽ phốt và report, cám ơn